Fordeler Søk nå Betingelser

Betingelser

For å få 365 kredittkort er det kun fire kriterier som må oppfylles, og disse er som følger:

-Søker må være 21 år eller eldre
-Søker må ha fast årsinntekt på 140.000 eller mer
-Søker må ikke ha noen registrerte inkassosaker mot seg de siste 3 årene
-Søker må ikke ha misligholdt lån i noen form de siste 3 årene

Oppfyller man disse kravene, vil man høyst sannsynlig få innvilget søknaden på markedets beste kredittkort.

Rente:
Man betaler ikke rente så lenge man betaler ned hele utestående sum før den rentefri perioden er over. Skulle man velge å dele opp eller utsette betalingen, vil det komme en rente på 1,66% per måned på beløpet du velger å utsette.

Videre er effektiv rente 21,84%. (Cashback ikke trukket fra)

Om du oppfyller kravene, kan du klikke her for å søke.